Vanaf woensdag 19-09-2018 t/m woensdag 26-09-2018 zijn wij telefonisch overdag slecht of niet bereikbaar.

Het beste kunt u dan contact opnemen met ons via e-mail. In deze week kunnen er ook geen bestellingen verstuurd worden. Bezoek tijdens deze dagen is uitsluitend mogelijk op afspraak op zaterdag 22 september. Onze excuses voor het ongemak.

Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer voor barteljo.nl en barteljo.com
Barteljo V.O.F. (Kamer van Koophandel: 12057332), hierna te noemen Barteljo, verleent u hierbij toegang tot barteljo.nl en barteljo.com (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Barteljo behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Barteljo spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Barteljo. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Barteljo. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Barteljo oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Barteljo nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Barteljo en haar bezoekers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Barteljo, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.